Klaster Bioenergia dla Regionu

FiWastEnergy
Współpraca UE-Brazylia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przetwórstwa rybnego

Data rozpoczęcia:2018-12-03
Data zakończenia:2019-06-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Biomasa i waloryzacja odpadów, Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, Rolnictwo, Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Komisja Europejska
Cel projektu:opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przetwórstwa rybnego w Brazylii

O projekcie

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przetwórstwa rybnego w Brazylii na przykładzie małej firmy PISCIS, specjalizującej się w przetwórstwie tilapii.

Zrealizowane zostały następujące cele szczegółowe:

  1. przygotowanie niemal 100% redukcji odpadów rybnych z produkcji rybnej;
  2. przygotowanie przekształcania odpadów rybnych w energię, która może być wykorzystana przez przedsiębiorstwo;
  3. opracowywanie nowych produktów lub przydatnych produktów ubocznych, takich jak lokalny biogaz;
  4. rozwój firmy dzięki zwiększeniu konkurencyjności ze względu na obniżenie kosztów energii i opłat płaconych obecnie za utylizację odpadów;
  5. tworzenie dodatkowych, innowacyjnych dla firmy źródeł dochodu;
  6. wkład w ochronę środowiska i redukcję CO2.

Projekt FiWastEnergy obejmował realizację:

  • badań laboratoryjnych nad charakterystyką odpadów rybnych brazylijskiej firmy PISCIS w zakresie ich potencjału do produkcji biogazu;
  • badań ekonomiczno-technicznych nad specyfikacją ilości i jakości odpadów rybnych w celu przygotowania założeń dla wdrożenia dedykowanej technologii produkcji biogazu;
  • analiz porównawczych dostępnych na rynku technologii produkcji biogazu, adekwatnych do potrzeb i możliwości PISCIS

Projekt był realizowany w ramach programu Low Carbon Business Action in Brazil - Phase II (EuropeAid/138337/DH/SER/BR), współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

 

 

 

 

Zamawiający

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

lista projektów