Klaster Bioenergia dla Regionu

Chemiczna hydroliza biomasy - innowacyjne technologie dla procesu fermentacji metanowej

Data dodania: 2015-01-26
Typ: Artykuły

Autor/Autorzy

Karina Michalska

Karina Michalska

Dziedzina nauk technicznych

View more