Klaster Bioenergia dla Regionu

Bilans otwarcia dla tematyki badawczej dedykowanej perspektywom rozwoju turystyki w wybranych obiektach hydroenergetyki

Data dodania: 2011-10-03
Obszar tematyczny: Energetyka wodna
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Joanna Sołtuniak

Joanna Sołtuniak

View more

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie perspektyw dla rozwoju turystyki przy obiektach elektrowni wodnych w województwie łódzkim, a także nakreślenie ram strategii dla rozwoju tego typu produktu turystycznego. Inspiracją do podjęcia zagadnienia, była zwiększająca się liczba elektrowni wodnych (również w województwie łódzkim), ich znaczenie w kontekście ochrony środowiska naturalnego, przez produkcję energii bez zanieczyszczania środowiska spalinami i popiołami oraz lokalizacja (często znajdują się w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie). Miejsca te mogą stać się to okazją nie tylko do zwiedzania, ale też szeroko pojmowanego edukowania z zakresu ochrony środowiska i OZE (dzieci, młodzieży i dorosłych – biznesmenów, sceptyków, przeciwników i zwolenników), co zapewnić może zrównoważony rozwój kraju.

Pliki do pobrania / Linki