Klaster Bioenergia dla Regionu

Analiza potencjału województwa łódzkiego pod kątem budowy biogazowni

Data dodania: 2013-04-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Stanisław Aleksandrow

Stanisław Aleksandrow

View more
Dorota Michalak

Dorota Michalak

View more

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza potencjału województwa łódzkiego pod kątem budowy biogazowni, w kontekście stanowiska rządu RP w zakresie planów rozwoju energetyki zrównoważonej środowiskowo, walorów energii pochodzącej z biogazu oraz uwarunkowań ekonomicznych związanych z inwestycjami w biogazownie. W celu zdiagnozowania potencjału województwa łódzkiego, w kontekście wymienionych elementów, zaprezentowano i poddano analizie oraz interpretacji wyniki badania przeprowadzonego wśród podmiotów generujących odpady organiczne. Artykuł zamykają wnioski, rekomendacje z badania oraz analiza SWOT regionu łódzkiego pod kątem powstawania biogazowi.

Pliki do pobrania / Linki