Klaster Bioenergia dla Regionu

CSR jako źródło przewagi konkurencyjnej i ograniczenia ryzyka biznesowego MMŚP

Data dodania: 2014-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Jolanta Korkosz-Gębska

Jolanta Korkosz-Gębska

Dziedzina nauk technicznych

View more

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na społecznej odpowiedzialności biznesu, rozumianej jako obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny albo jako przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o coś lub kogoś. Skupiono się na elementach, którymi powinna przejawiać się społeczna odpowiedzialność biznesu, to jest na ukierunkowaniu działalności na aspekty ekonomiczne, ekologiczne i etyczne.