Klaster Bioenergia dla Regionu

Zarządzanie strategiczne w polskiej energetyce wobec czynników globalnych

Data dodania: 2014-07-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Marek Michalski

Marek Michalski

View more

Abstrakt

Artykuł przedstawia główne czynniki globalne kształtujące wykorzystanie źródeł energii w Polsce i na świecie. Opracowanie postuluje, aby zarządzanie strategiczne w polskiej energetyce opierało się na minimalizacji zdyskontowanego jednostkowego kosztu społecznego wykorzystania energii końcowej jako kryterium optymalizacji decyzji w procesach wyboru źródeł energii i technologii jej konwersji.

Pliki do pobrania / Linki