Klaster Bioenergia dla Regionu

Założenia programowe badań naukowych w CTT OZE w zakresie przetwarzania biomasy roślin energetycznych

Data dodania: 2014-10-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Mieczysław Grzesik

Mieczysław Grzesik

View more
Krzysztof Piotrowski

Krzysztof Piotrowski

View more
Agata Pszczółkowska

Agata Pszczółkowska

View more
Wiktor Pszczółkowski

Wiktor Pszczółkowski

Dziedzina nauk biologicznych

View more
Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Dziedzina nauk biologicznych

View more

Abstrakt

Rozwój energetyki odnawialnej opartej na biomasie wymaga przeprowadzenia szerokiego zakresu badań mają-cych na celu opracowanie efektywnych agrotechnologii, odnoszących się do szerokiego asortymentu roślin energetycznych, które mogą być uprawiane w kraju. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych kie-runków badań dotyczących udoskonalania agrotechnologii produkcji biomasy i jej przetwarzania na bazie gatunków roślin energetycznych zgromadzonych w kolekcji ogrodu Centrum Transferu Technologii OŹE.

Pliki do pobrania / Linki