Klaster Bioenergia dla Regionu

Zarządzanie innowacją w działających firmach typu start-up: poszukiwanie możliwości rozwoju

Data dodania: 2015-01-02
Obszar tematyczny: Otwarte innowacje
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Wojciech Wodo

Wojciech Wodo

Dziedzina nauk matematycznych, Dziedzina nauk technicznych

View more

Abstrakt

W niniejszym artykule skupiono się na zarządzaniu innowacjami w bardzo specyficznym środowisku – działających firmach typu start-up. Oznacza to szereg narzuconych ograniczeń, takich jak limitowane zasoby pieniężne, ludzkie i sprzętowe. Celem badań jest podzielenie się różnymi podejściami do tworzenia innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Badania dotyczą wyszukiwania możliwości rozwoju dla małych firm oraz wykorzystania sieci kontaktów i umiejętnego korzystania z efektu synergii tych dwóch pól aktywności. W pracy przedstawione są metody stymulacji wzrostu przedsiębiorstw i budowy wizerunku rzetelnego partnera na rzecz przyszłych współpracy. Zbadano jak zainicjować proces innowacyjny w małym przedsiębiorstwie angażując w niego interesariuszy i wspomagając go zewnętrznymi źródłami finansowymi oraz ludzkimi. Przedstawiono również kilka technik i metodyk marketingowych oraz sprzedażowych, poddano je analizie i opatrzono komentarzem na ile skutecznie sprawdzają się w przypadku badanego rodzaju firm.

Pliki do pobrania / Linki