Klaster Bioenergia dla Regionu

Browarnictwo rzemieślnicze (craft-brewing)–oddolna aktywność mikrowytwórców stymulantem rozwoju rynku i samokształcenia

Data dodania: 2015-04-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Tomasz Podeszwa

Tomasz Podeszwa

Dziedzina nauk technicznych

View more

Abstrakt

Artykuł przedstawia aspekty aktywności piwowarów domowych z obszaru wytwarzania piwa w mikroskali. Pierwsza część omawia uwarunkowania rynkowe wpływające na rosnącą popularność piw niekomercyjnych oraz istotę działania browarów rzemieślniczych, kontraktowych i restauracyjnych. W drugiej części zostały opisane innowacje pojawiające się w branży – nie tylko w zakresie nowych technologii oraz receptur, ale również budowania społeczności piwowarów domowych i ich edukowania poprzez fora oraz dedykowane strony internetowe. Wskazane zostały także inicjatywy wspierające piwowarstwo domowe koordynowane poprzez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych (m.in. konkursy, festiwale, kursy sensoryczne). Wieloaspektowa analiza działań piwowarów domowych ujawniła, że najważniejszym efektem ich samokształcenia jest, trwająca od 2011 roku, „piwna rewolucja”, która utorowała drogę i umożliwiła pojawienie się w obrocie handlowym nowych propozycji smakowych, odmiennych od typowego, jasnego piwa typu lager.

Pliki do pobrania / Linki