Klaster Bioenergia dla Regionu

2.1. Ramy prawne budownictwa niemal zeroenergetycznego w UE

Data dodania: 2020-11-30
Obszar tematyczny: Budownictwo energooszczędne, Efektywność energetyczna
Typ: Prezentacje
Języki: polski

Autor/Autorzy

Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more