Klaster Bioenergia dla Regionu

Bioetanol II generacji produkowany z roślin energetycznych. Uzasadnienie wyboru problemu do analizy

Data dodania: 2015-01-21
Obszar tematyczny: Rośliny energetyczne, biomasa i biopaliwa
Typ: Prezentacje