Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

Laboratorium E-mobility

Głównym kierunkiem badań i transferu technologii w Laboratorium E-mobility jest poszukiwanie rozwiązań dla magazynowania energii z OZE na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych. W szczególności, Laboratorium zajmuje się takimi obszarami badawczymi jak:

  • Stacje ładowania samochodów elektrycznych zasilane z OZE oraz wodoru
  • Vehicle-to-grid oraz Grid-to-vehicle, czyli technologie włączania samochodów elektrycznych do inteligentnych sieci elektroenergetycznych
  • Lokalne multimodalne sieci transportowe
  • Integracja e-mobility w planowaniu smart cities.

Laboratorium wykorzystuje testowy pojazd Nissan Leaf oraz stację szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Stacja pozwala na ładowanie pojazdów w jednym z dwóch standardów: prądem stałym o mocy 20kW (CHAdeMO), który umożliwia skrócenie czasu ładowania do zaledwie 60 minut (do 80%), oraz prądem przemiennym. Ze stacji mogą skorzystać prawie wszystkie aktualnie dostępne na rynku, seryjnie produkowane samochody elektryczne. Dzięki temu, że CTT OZE zostało wyposażone w turbinę wiatrową i panele fotowoltaiczne możliwe jest prowadzenie praktycznych badań nad zaopatrzeniem stacji w energię ze źródeł odnawialnych.

 

Słowa kluczowe: samochody elektryczne, smart cities, nissan leaf, vehicle-to-grid, multimodalne sieci transportowe