Klaster Bioenergia dla Regionu

mgr inż. Krzysztof Jastrzębski

Obszar naukowy:Nauki techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria materiałowa
Główna afiliacja:Politechnika Łódzka