Klaster Bioenergia dla Regionu

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

Obszar naukowy:Nauki techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk biologicznych, Dziedzina nauk technicznych
Dyscyplina naukowa:Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska
Języki:angielski, polski

Profil

Pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Polietchniki Łódzkiej. Ekspert w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie spalania odpadów oraz ocen oddziaływania na środowisko. Specjalizuje się w prawnych uwarunkowaniach ochrony środowiska, normalizacji w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, a także systemach zarządzania ochroną środowiska (ISO 14000). Autor licznych publikacji naukowych i opracowań.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów