Klaster Bioenergia dla Regionu

Łódzka Mapa Energetyczna

Statystyki województwa łódzkiego

Liczba instalacji Moc [MW]
BGO 4 3.954
BGR 4 5.057
BGS 4 3.678
Liczba instalacji Moc [MW]
BMG 1 0.260
BMM 1 59.000
PVA 22 2.546
Liczba instalacji Moc [MW]
WIL 215 581.474
WOA 42 2.672
WOC 1 3.564
Liczba instalacji Moc [MW]
WOD 1 5.040
WSB 1 0.000
pow. poddębicki pow. pabianicki pow. zduńsko- wolski pow. sieradzki pow. pajęczański pow. wieluński pow. wieruszowski pow. łaski Łódź pow. rawski pow. łowicki pow. łódzki wschodni pow. brzeziński pow. kutnowski pow. bełchatowski pow. radomszczański pow. łęczycki pow. zgierski pow. skierniewicki pow. tomaszowski pow. opoczyński pow. piotrkowski

Legenda

Elektrownie biogazowe

 • BGO - wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków
 • BGR - wytwarzające z biogazu rolniczego
 • BGS - wytwarzające z biogazu składowiskowego
 • BGM - wytwarzające z biogazu mieszanego

Elektrownie biomasowe

 • BME - wytwarzające z biomasy z roślin energetycznych
 • BMG - wytwarzające z biomasy z odpadów leśnych, rolniczych, ogrodowych
 • BMK - wytwarzające z biomasy ze stałych odpadów komunalnych, m.in. z oczyszczalni ścieków
 • BMM - wytwarzające z biomasy mieszanej
 • BMP - wytwarzające z biomasy z odpadów przemysłowych drewnopochodnych i celulozowo-papierniczych

Elektrownia geotermalna

 • GEA - elektrownie geotermalne

Elektrownie konwencjonalne

 • EW - elektrownie węglowe
 • ECG - elektrociepłownie gazowe

Elektrownie słoneczne

 • PVA - elektrownie słoneczne

Elektrownie wiatrowe

 • WIL - elektrownia wiatrowa na lądzie

Elektrownie wodne

 • WOC - elektrownia wodna przepływowa do 5 MW
 • WOF - elektrownia wodna szczytowo-pompowa lub przepływowa z członem pompowym
 • WOA - elektrownie wodne przepływowe do 0,3 MW
 • WOB - elektrownie wodne przepływowe do 1 MW
 • WOD - elektrownie wodne przepływowe do 10 MW
 • WOE - elektrownie wodne przepływowe powyżej 10 MW

Elektrownie realizujące technologię współspalania

 • WSB - realizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i biomasa)
 • WSG - realizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i biogaz)
Źródło: CBI Pro-Akademia oraz URE (http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html)