Klaster Bioenergia dla Regionu

Aleksander Kochański

Obszar naukowy:Nauki humanistyczne, Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina naukowa:Językoznawstwo
Języki:angielski, niemiecki, polski, francuski

Profil

Koordynator projektów międzynarodowych CBI Pro-Akademia realizowanych ze środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej (Komisja Europejska - EuropeAid), Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG IVC).

Ekspert w projektach

Monitoring i ewaluacja Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach

Członek zespołów projektowych

Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Łódzkie Energetyczne

Monitoring i ewaluacja Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej

Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego

PRESOURCE Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej