Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

Debata oksfordzka na Politechnice Łódzkiej

W dniu 7 maja 2014 roku odbyła się debata oksfordzka pomiędzy studentami Politechniki Warszawskiej oraz Łódzkiej, organizowana przez CBI Pro-Akademia oraz Wydział Chemiczny PŁ pod patronatem klastra Bioenergia dla Regionu. Patronat stanowił opiekę nad przedsięwzięciem przez klaster Bioenergia dla Regionu, uregulowaną porozumieniem pomiędzy klastrem Bioenergia dla Regionu (reprezentowanym przez Koordynatora) oraz Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej z dn. 30.04.2014 r., określającym m.in. zobowiązania stron, w tym wykorzystanie nazwy i wizerunku klastra (logo). Wydarzenie obejmowało zaangażowanie merytoryczne przedstawicieli klastra, w tym w szczególności udział w Jury Debaty.

Studenckie Koła Naukowe z Politechniki Łódzkiej oraz z Politechniki Warszawskiej podjęły debatę nad tym, czy inżynierowie powinni rządzić światem. Reprezentanci dwóch silnych ośrodków akademickich dyskutowali w interesującej formule debaty oksfordzkiej.

Całemu wydarzeniu przyglądali się studenci oraz jury w skład którego wchodzili: prof. Jerzy Gębicki, prof. Marek Główka, prof. Wojciech Wolf, dr Małgorzata Szczesio, którzy reprezentowali Politechnikę Łódzką, dr hab. inż. Wojciech Bujalski z Politechniki Warszawskiej, Pani redaktor Katarzyna Pełka-Wolsztajn z Telewizji Polskiej oraz dr Ewa Kochańska – Prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.

Tym razem zwyciężyli reprezentanci Politechniki Warszawskiej, ale różnicą tylko 0,12% punktów. Najlepszym mówcą debaty został pan Bernard Swoczyna z PW. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom debaty.