Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

Studenckie Koło Naukowe Innovation na Politechnice Łódzkiej

W dniu 6 kwietnia 2015 roku, na podstawie porozumienia zawartego przez klaster Bioenergia dla Regionu (reprezentowany przez koordynatora) z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, klaster Bioenergia dla Regionu udzielił patronatu merytorycznego Studenckiemu Kołu Naukowemu KN Innovation. Patronat stanowi opiekę klastra Bioenergia dla Regionu nad działalnością koła w zakresie otwartych innowacji, sieci powiązań klastrowych oraz zarządzania transferem wiedzy. Porozumienie z dn. 06.04.2015 roku określa m.in. zobowiązania stron, w tym wykorzystanie nazwy i wizerunku klastra (logo), a także obejmuje zaangażowanie merytoryczne przedstawicieli klastra, w szczególności poprzez organizację wizyt studyjnych dla studentów-członków koła w firmach oraz organizacjach, będących członkami Klastra.

Przedmiotem działalności Koła Naukowego Innovation jest przede wszystkim promowanie Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania. Celem koła naukowego jest także organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów, wystaw czy też wyjazdów do firm oraz wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w praktyce/w życiu. Głównym zadaniem koła jest rozwijanie i popularyzowanie dziedzin naukowych związanych przede wszystkim z innowacjami (nieszablonowymi rozwiązaniami).