Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs na start-up

Nazwa start-up'u*

Adres firmy*

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z organizatorem w sprawie konkursu*

Adres e-mail*

Telefon*

Adres strony internetowej

Główna działalność firmy/obszar technologiczny*

Od kidedy firma prowadzi działalność?*

Czego firma oczekuje od CBI Pro-Akademia?*

Co może i chce dać firma od siebie?*

Liczba członków zespołu*

Kwalifikacje i kompetencje zespołu

Dotychczasowe osiągnięcia firmy i pracowników

Partnerzy, z jakimi udało się firmie nawiązać współpracę

Plany na przyszłość w perspektywie 1 roku*

Deklaracje*