wybierz język: en pl
0 0

Klaster Bioenergia dla Regionu jest platformą współpracy przedsiębiorstw, nauki, administracji samorządowej i instytucji otoczenia biznesu. Celem naszego współdziałania jest zrównoważony rozwój energetyczny Polski środkowej. W kontekście postępujących zmian klimatycznych promujemy innowacyjne rozwiązania w energetyce odnawialnej w wymiarze lokalnym i regionalnym.

 

0 0

"Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami"
- Adam Mickiewicz

Jedną z zasadniczych ról klastrów innowacyjnych jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. W tym dziale znajdują się publikacje, artykuły oraz filmy związane z tematyką odnawialnych źródeł energii, podzielone na kategorie tematyczne.
 

© copyright 2009
Klaster Bioenergia dla Regionu

Projekt i realizacja: CMS Edito
Klaster Bioenergia dla Regionu
Koordynator: CBI Pro-Akademia
90-360 Łódź, ul.Piotrkowska 238
www.proakademia.eu