Klaster Bioenergia dla Regionu

Projekty

Wyszukiwanie zaawansowane

KETBIO
Nowy model klastrowy zbliżający wyniki badań w obszarze kluczowych biotechnologii do rynku i społeczeństwa

Dowiedz się więcej

FiWastEnergy
Współpraca UE-Brazylia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przetwórstwa rybnego

Dowiedz się więcej

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach

Dowiedz się więcej

Carport i stacja ładowania pojazdów elektrycznych zasilana energią słoneczną

Dowiedz się więcej

SUPERVALUE
Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

Dowiedz się więcej

Modułowy interfejs i komora ciśnieniowa do jednoczesnych badań ciśnieniowych i termicznych (...)

Dowiedz się więcej

Modułowy interfejs i blok do symultanicznych badań procesów w reaktorach laboratoryjnych w kontrolowanych warunkach

Dowiedz się więcej

FEEDSCHOOLS Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

Dowiedz się więcej

Modułowy interfejs i komora do jednoczesnych badań właściwości powierzchniowych w kontrolowanych atmosferach gazowych

Dowiedz się więcej

1  2  3  4  5  6  7  8  9    12