Klaster Bioenergia dla Regionu

Aktualności

Bon na innowacje i "Szybka ścieżka"

26-11-2015

Do końca grudnia otwarte są konkursy na dofinansowanie inwestycji, połączonych z badaniami naukowymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw,a także konkurs Bony na innowacje dla MŚP.

Celem konkursów jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz celów Działania 1.1 określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR, do których należy w szczególności podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Celem konursu Bony na innowacje dla MŚP jest z kolei udzielenie dofinansowania przeznaczonego na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy. CBI Pro-Akademia może wystąpić jako partner naukowy oraz pomoże w opracowaniu wniosku do NCBR lub PARP.

Sławomir Milczarek - Broker innowacji
tel. 42 636 12 26 lub 501 639 909
e-mail: