Klaster Bioenergia dla Regionu

Aktualności

CBI Pro-Akademia na posiedzeniu Komitetu Regionów

07-04-2017

Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w dniu 24.03.2017 zaprezentowaliśmy w Brukseli nasze projekty i osiągnięcia w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań energetycznych na forum Komitetu Regionów, podczas seminarium pt. "Innowacyjne rozwiazania energetyczne dla europejskich regionów i miast".

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej i pełni funkcje doradcze w zakresie tworzenia polityki, prawodawstwa i strategii Unii Europejskiej. Powołany w 1994 r., ma za zadanie rozwiązanie dwóch głównych kwestii. Po pierwsze, jako, że około trzy czwarte prawodawstwa UE jest wdrażane na szczeblu lokalnym lub regionalnym, istnieje potrzeba, aby przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych mogli wypowiadać we wszystkich sprawach dotyczących prawodawstwa UE, kwestii obywatelskich oraz procesów integracji europejskiej. Po drugie, zaangażowanie władz lokalnych pozwala na zmniejszenie dystansu społeczeństwa do integracji europejskiej.