Klaster Bioenergia dla Regionu

Aktualności

CBI Pro-Akademia o klastrach energetycznych w Brukseli

01-07-2014

Seminarium pt. The power of European Clusters - The role of the energy clusters in reaching European Union targets within the context of smart specialization stanowiło okazję do wysłuchania wystąpień specjalistów podejmujących tematykę klastrową w swojej codziennej pracy. W spotkaniu udział wzięło 70 słuchaczy, reprezentujących różne kraje oraz sektory gospodarki (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, urzędy, IOB).

Ekspert CBI Pro-Akademia przedstawił prezentację pt. Bioenergy for the Region Cluster - City of Lodz / Lodzkie Region - Innovation case study.

Otwarcia seminarium dokonał Dyrektor BRWŁ w Brukseli – Pan Marcin Podgórski. Moderatorem wydarzenia był Pan Richard Tuffs, dyrektor Europejskiej Sieci Regionów ds. Badań i Innowacji (ERRIN). Prelegentami podczas spotkania byli:

  • Niels Thudor-Vinther – specjalista w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE dla morskich elektrowni wiatrowych w Danii
  • Carsten Schierenbeck – reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej - specjalista w dziedzinie polityki klastrowej
  • Dr Sylwia Polesek-Karczewska – adiunkt IMP – PAN - Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
  • Stanisław Aleksandrow – ekspert ds. projektów innowacyjnych Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia realizowanych w ramach klastra Bioenergia dla Regionu.

Podczas prezentacji poruszone główne założenia polityki klastrowej w kontekście strategii Europa 2020 oraz polityki energetycznej UE. Podczas spotkania podniesione zostały kwestie dotyczące wymagań, które muszą zostać spełnione w kontekście niskoemisyjności, wzrostu konkurencyjności oraz wspierania innowacyjności gospodarek UE. Seminarium dało także możliwość porównania modeli funkcjonowania klastrów w różnych krajach europejskich oraz wsparcia działalności klastrowej przez władze lokalne i centralne. Niestety w zakresie regulacji dotyczących wsparcia polityki klastrowej, Polska pozostaje daleko w tyle za krajami Unii Europejskiej. Podczas spotkania poruszana była także kwestia inteligentnych specjalizacji regionów oraz roli, jaka klastry powinny spełniać w rozwijaniu tychże specjalizacji.