Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Efektywność działania klastrów energetycznych w regionie wyszehradzkim

29-03-2016
Słowa kluczowe: fundusz wyszechradzki, visegrad, klastry energetyczne, budapeszt, konfernecja, klaster bioenergia dla regionu

Eksperci CBI Pro-Akademia wzięli udział w konferencji podsumowującej rezultaty projektu "​Efektywność działania klastrów energetycznych w regionie wyszehradzkim", zorganizowanej w dniu 23.03.2016 r. w Budapeszcie​. W ramach projektu przeanalizowana została efektywność działania klastrów energetycznych w regionie wyszehradzkim w oparciu o badania ankietowe wśród polskich klastrów i ocenę polityki klastrowej na szczeblu centralnym w Polsce. Nasi przedstawiciele scharakteryzowali aktualny stan rozwoju klastrów w Polsce i zaprezentowali ofertę współpracy członków Klastra Bioenergia dla Regionu dla partnerów z Czech, Słowacji i Węgier, zainteresowanych realizacją wspólnych działań kooperacyjnych w obszarze energetyki zrównoważonej środowiskowo.

Fundusz Wyszehradzki powstał w roku 2000 i jest platformą współpracy między czterema państwami: Czechami, Słowacją, Węgrami oraz Polska(Grupa Wyszehradzka – V4). Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. IVF prowadzi programy grantowe (tzw. granty małe, standardowe i strategiczne), programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich. W 2012 r. powstał specjalny program z myślą o współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego tzw. V4EaP (Visegrad for Eastern Partnership).