Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

II Posiedzenie Rady Marki "Łódzkie Energetyczne"

04-12-2013

W dniu 3.12.2013 odbyło się II posiedzenie Rady Programowej Marki Łódzkie Energetyczne. Liderzy regionu: władze wojewódzkie i lokalne, przedsiębiorcy, media oraz rektorzy łódzkich uczelni wyższych określili działania kluczowe oraz swoje zaangażowanie dla realizacji projektu.

Dzień pierwszy Kongresu zostanie poświęcony prezentacji interesujących zagadnień związanych z energetyką zrównoważoną środowiskowo. Wieczorem poszczególne uczelnie miasta Łodzi zorganizują eventy, na które zaproszą Gości Kongresu oraz mieszkańców regionu łódzkiego. Uczelnie planują organizację wielu dodatkowych atrakcji, np.: Politechnika Łódzka otworzy dla zwiedzających podwoje Fabryki Inżynierów, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Medyczny zorganizują warsztaty i pokazy, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii przedstawi efekty swojej pracy w Arturówku, a Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna  zaprosi na projekcję energetycznych filmów.

Drugiego dnia Kongres będzie odbywał się w pięciu lokalizacjach. Aktywnie włączyły się już miasta i gminy: Kleszczów, Bełchatów, Uniejów, Poddębice. Uczestnicy Kongresu będą mieli sposobność podziwiać innowacje w zakresie energetyki zrównoważonej środowiskowo.

Trzeci dzień poświęcony zostanie organizacji Targów, podczas których przedsiębiorstwa zaprezentują swój potencjał innowacyjny.

Kolejne spotkanie w tym gronie odbędzie się na początku 2014 roku.