Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Klaster Bioenergia dla Regionu w działaniach na rzecz szybszego wprowadzania odnawialnych źródeł energii

27-07-2022

Klaster Bioenergia dla Regionu, którego koordynatorem jest Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia podjął działania, których celem jest wykorzystanie szans, oferowanych krajom członkowskim przez Komisję Europejską w ramach planu REPowerEU.

RePowerEU jest odpowiedzią na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii i ma prowadzić do szybkiej transformacji ekologicznej systemów zaopatrzenia w energię w UE.

Dla podmiotów uczestniczących w powiązaniu kooperacynym BdlaR, plan REPowerEU i pakiet „Gotowi na 55” (Fit for 55) jest ogromną szansą na wzrost innowacyjności i zmianę struktury energetycznej na obszarze swojego działania, czyli centralnej Polski. 

Jesteśmy szczególnie zainteresowani 

  • specjalną  unijna strategia na rzecz energetyki słonecznej, ukierunkowaną na podwojenie potencjału fotowoltaicznego do 2025r., 
  • inicjatywą Solar Rooftop, która przewiduje stopniowe wprowadzanie prawnego obowiązku instalowania paneli słonecznych w nowych budynkach publicznych i handlowych oraz w nowych budynkach mieszkalnych;
  • podwojeniem tempa rozmieszczania pomp ciepła do zmodernizowanych lokalnych i gminnych systemów grzewczych;
  • rozwojem technologii produkcji wodoru odnawialnego.