Klaster Bioenergia dla Regionu

Aktualności

Klaster Bioenergia dla Regionu w Stanach Zjednoczonych /Filadelfia, Waszyngton, Boston/

29-05-2017
Jako koordynator klastra Bioenergia dla Regionu, w dniach  15-19.05.2017 mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w High-level EU Cluster Mission to the USA. Podczas wizyty odwiedziliśmy Filadelfię, Waszyngton i Boston. W gronie klastrów z Niemiec, Szwecji, Francji, Rumunii i Włoch gościliśmy w wielu instytucjach wspierających współpracę nauki i gospodarki oraz w instytutach badawczych pracujacych dla przedsiębiorstw. Byliśmy w PennUniversity, Singh Center for Nanotechnology, Massachusetts Institute of Technology, Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systems oraz The Northeast Clean Energy Economy. W Waszyngtonie, podczas kongresu TechConnect zaprezentowałyśmy dorobek projektu Step by Step, realizowanego przez nas wramach programu Horyzont 2020.
Wizyta dała nam możliwość zapoznania się z amerykańskim modelem realizowania projektów rozwijających technologie w obszarach energetycznych, finansowanych ze środków publicznych (m.in. federalnych i stanowych) jak i z prywatnych środków przedsiębiorstw. Ciekawym doświadczeniem był udział w Venture Cafe, czyli spotkania start-upów z całego świata, przyciągane i realizujące w USA swój "american dream".