Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Naukowcy Mazowsza na rzecz efektywności energetycznej

26-03-2014
Projekt Naukowcy dla gospodarki Mazowsza realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”

Celem projektu było wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką Mazowsza poprzez staże i wsparcie towarzyszące dla 24 pracowników naukowych, w tym 12 kobiet, w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim i opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki.

W dn. 25.03.2014 r. na Politechnice Warszawskiej zaprezentowane zostały rezultaty projektu.