Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Norweskie doświadczenia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

16-06-2016

Zakończyła się zorganizowana przez nas wizyta studyjna w Oslo i okolicach. Naszym współpracownikiem była Norweska Dyrekcja Zasobów Wodnych i Energetyki (NVE), podlegająca norweskiemu Ministerstwu Ropy Naftowej i Energetyki. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy zapoznawali się z lokalnymi innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy odwiedzili następujące ośrodki:

  • Power House Kjørbo – dwa biurowce z lat osiemdziesiątych, położone na przedmieściach Oslo, przebudowane na budynki plus-energetyczne, gdzie zapotrzebowanie na energię zostało zmniejszone o 90%. Panele słoneczne na dachu budynków dostarczają ponad 200 000 kWh rocznie, czyli dwa razy więcej niż wynosi zapotrzebowanie obiektów.
  • Spalarnia Klemetsrud, która przetwarza odpady komunalne i przemysłowe z Oslo i gmin ościennych. Ciepło z ich spalania jest używane do podgrzewu wody, która zasila miejską sieć ciepłowniczą Oslo, a także jest używana do produkcji energii elektrycznej. Spalarnia przygotowuje się do projektu sekwestracji CO₂ (CCS).
  • Wielofunkcyjny kompleks Vulkan, powstały na terenach poprzemysłowych. Składa się on m.in. z lokalnej centrali energetycznej z odwiertami geotermalnymi o głębokości 300 metrów, a także budynku biurowego, którego elewacja jest zintegrowana z rozległym systemem kolektorów słonecznych. Stanowi on dobry przykład zrównoważonego rozwoju w projektowaniu urbanistycznym i jest praktycznie samowystarczalny pod względem ciepła i chłodzenia.
  • Odnowioną główną siedzibę NVE w Oslo – mimo tego, że obiekt wpisano do rejestru zabytków, dokonano w nim istotnej modernizacji energetycznej, np. wymiany szyb przy zachowaniu zabytkowych ram okiennych.
  • Akershus Energipark – jedną z najnowocześniejszych lokalnych elektrociepłowni w Europie, połączonej z największą w Norwegii ciepłownią słoneczną. Jej produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych wynosi 150 GWh rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu ok. 15 000 gospodarstw domowych i redukuje emisję CO2 o ponad 30 000 ton rocznie. W obiekcie wykorzystywane są zrębki drzewne oraz inne lokalne zasoby energetyczne.

Projekt był współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.