Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Opinia o innowacyjności

26-11-2015

Poziom rozpowszechnienia technologii na świecie, czy zdolność do generowania przychodów to tylko niektóre z elementów niezależnych opinii o innowacyjności, tworzonych przez ekspertów CBI Pro-Akademia.

Centrum  jest podmiotem upoważnionym do wydawania opinii o innowacyjności zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki.

Metodyka opracowana przez CBI Pro-Akademia, na podstawie której przygotowywana jest opinia o innowacyjności, gwarantuje rzetelne udokumentowanie przyjętych założeń, a doświadczenia i standardy wypracowane w ramach działań jako akredytowany ośrodek Krajowej Sieci Innowacji umożliwiają rozszerzenie podstawowej wersji opinii o aspekty pozwalające na weryfikację wykonalności planowanej innowacji.

Opinia o innowacyjności jest przygotowywana dla firm w następujących celach:

  • jako dokument potwierdzający spełnianie przez planowaną inwestycję wymagań stawianych w ramach finansowania ze środków publicznych, w szczególności w Regionalnych Programach Operacyjnych;
  • jako element audytu innowacyjności;
  • jako część analizy potencjału wdrożeniowego wynalazku.

W zależności od przeznaczenia, opinia o innowacyjności obejmuje różne zakresy, a do minimum należy:

  1. typologia innowacji zgodnie z Podręcznikiem Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji;
  2. ocena stopnia dyfuzji innowacji na poziomie regionu, Polski, świata
  3. klasyfikacja planowanej inwestycji w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
  4. hierarchizacja przedsięwzięcia w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji.

Poszerzony zakres opinii o innowacyjności uwzględnia uwarunkowania określone dla projektów badawczych, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach takich programów jak:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;
  • Horyzont 2020;
  • Programy strategiczne i międzynarodowe NCBiR.

Zapraszamy do kontaktu:

Iwona Adamkiewicz

Tel.: 42 636 12 26 lub 603 927 279

iwona.adamkiewicz@prokademia.eu