Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Ostatnie prace nad tunelem aerodynamicznym CTT OZE

09-04-2014
Tunel aerodynamiczny CBI Pro-Akademia będzie umożliwiał pomiary parametrów strumienia powietrza o prędkości do 144 km/h z tolerancją 1%, zarówno w osi pionowej, jak i poziomej. Tunel przeznaczony będzie do badań mikroturbin wiatrowych oraz wpływu wiatru na inne obiekty.

Tunel wyposażony będzie w zdublowany system kontrolno-pomiarowy, umożliwiający płynną nastawę prędkości przepływu powietrza w przestrzeni pomiarowej od 5 do 40 m/s oraz płynną nastawę prędkości obrotowej wentylatorów układu napędowego tunelu zarówno w sprzężeniu jaki i pojedynczo.

Przestrzeń pomiarowa będzie dostępna optycznie oraz odporna na działanie światła laserowego o natężeniu ponad 200 mJ.

Pierwsze badania aerodynamiczne w naszym tunelu będziemy wykonywać już w III kwartale 2014 roku.

Tunel aerodynamiczny jest istotnym elementem naszego nowego wyposażenia badawczo-rozwojowego, powstającego w ramach projektu "Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii", finansowanego w ramach Działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka