Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Podsumowanie XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu

21-05-2015

W dniu 20.05.2015r. w Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, mieszczącym się przy ul. Innowacyjnej 11 w Konstantynowie Łódzkim, odbyło się kolejne, XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu.

Centralnym punktem spotkania było przedstawienie programu PROSUMENT oraz możliwości współpracy nauki i gospodarki w kontekście już dostępnych dotacji w NCBR i w Programie Horyzont 2020. Forum otworzyli Pani Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska z sejmowej Komisji Energetyki oraz Pan Cezary Dzierżek, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program Prosument z definicji przeznaczony jest do osób fizycznych, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych, które chcą poza pozyskiwaniem tzw. "zielonego" prądu na własne potrzeby, odsprzedawać jego nadwyżki do sieci. Program Prosument jeszcze nie ruszył w województwie łódzkim, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nie przewiduje naboru wniosków w najbliższym czasie.

Zaproszeni goście wzięli udział w otwarciu kolejnego laboratorium w CTT OZE - BioProcessLab, ukierunkowanego na rozwój innowacyjnych technologii pozyskiwania paliw gazowych i ciekłych z materiałów organicznych, a także zwiedzili BioMassLab, które zajmuje się technologiami przetwarzania biomasy na cele energetyczne.

XVI Forum klastra BdlaR miało na celu przedstawienie ofert badań, jakie mogą prowadzić instytuty naukowe na rzecz przedsiębiorstw, gmin oraz miast w ramach już otwartych i otwierających się wkrótce programów dotacyjnych. Podczas spotkań bilateralnych nauka i przedsiębiorstwa mogły wymienić się informacjami o swoich potrzebach, oczekiwaniach i doświadczeniach. Współpraca pomiędzy nauką i gospodarką nie jest łatwa: przedsiębiorcy i naukowcy wciąż mówią różnymi językami. XVI Forum pokazało, że przed przedsiębiorstwami oraz instytutami naukowymi wciąż jeszcze wiele pracy w celu wypracowania wspólnej płaszczyzny komunikacji. Optymizmem napawa jednak fakt, że nadchodząca perspektywa finansowa będzie motywować do podejmowania wspólnej pracy.