Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Pomagamy modernizować budynki publiczne do standardu niemal zeroenergetycznego

11-10-2019

Przedstawiciele CBI Pro-Akademia wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu FEEDSCHOOLS w Pradze w dniach 9-10 Października. Spotkanie było poświęcone omówieniu stanu opracowania zestawu narzędzi wspomagających proces modernizacji istniejących budynków, w szczególności publicznych, do standardu niemal zeroenergetycznego (NZEB). Zgodnie ze zaktualizowaną w 2018 r. Dyrektywą 2010/31/EU, do 2050 r. wszystkie budynki, dla których jest to opłacalne, powinny zostać przekształcone do standardu NZEB. Ponadto już od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe budynki publiczne muszą charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. W ramach projektu FEEDSCHOOLS opracowujemy zestaw aplikacji, które pozwolą pracownikom urzędów gmin oraz szkół ocenić, jakie działania techniczne powinny być wdrożone w budynku, w jaki sposób je sfinansować, oraz jaki będzie efekt ekologiczny tych działań. Narzędzie wskaże też najlepsze praktyki w zakresie budownictwa NZEB już wdrożone w krajach Europy Środkowej.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu.

Projekt FEEDSCHOOLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020

 

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, feedschools, nzeb, budynki niemal zeroenergetyczne, interreg central europe