Klaster Bioenergia dla Regionu

Aktualności

Powstaje nowy Klaster Energii w województwie łódzkim

05-04-2018

29 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisany został List Intencyjny na rzecz powołania Klastra Energii na terenie gmin: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Parzęczew i Wartkowice.  To pierwsza taka inicjatywa klastrowa w regionie łódzkim. Ma ona przyczynić się do rozwoju nowoczesnej i przyjaznej środowisku gospodarki energetycznej. Idea powołania Klastra Energii wpisuje się w długofalową Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego.

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia powierzono prace badawcze i organizacyjne zmierzające do utworzenia Klastra Energii.

Sygnatariuszami Listu Intencyjnego są:

- Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Jacek Lipiński

- Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, Henryk Brzyszcz

- Wójt Gminy Parzęczew, Ryszard Nowakowski

- Wójt Gminy Wartkowice, Piotr Kuropatwa

- Prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Ewa Kochańska

List intencyjny został podpisany w obecności Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, który objął patronatem całe przedsięwzięcie.

Sygnatariusze Listu Intencyjnego wyrazili chęć wspólnego działania na rzecz budowania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki niskoemisyjnej oraz wspólnego działania na rzecz partnerstwa lokalnego. Deklarują także chęć współpracy inwestycyjnej, naukowej i badawczej oraz podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych, sprzyjających rozwojowi nowoczesnej i przyjaznej środowisku gospodarki energetycznej.

-  To pierwsze takie przedsięwzięcie w województwie łódzkim. Długofalowym celem Klastra Energii jest dążenie do samowystarczalności energetycznej gmin, promowanie i inicjowanie przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii,  zwłaszcza ze źródeł odnawialnych oraz podnoszenie efektywności energetycznej – powiedziała dr Ewa Kochańska, prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Sygnatariusze Listu Intencyjnego wyrażają chęć wspólnego działania na rzecz budowania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki niskoemisyjnej oraz wspólnego działania na rzecz partnerstwa lokalnego. Deklarują także chęć współpracy inwestycyjnej, naukowej i badawczej oraz podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych, sprzyjających rozwojowi nowoczesnej i przyjaznej środowisku gospodarki energetycznej. 

- Dla Aleksandrowa Łódzkiego bardzo istotna jest geotermia. Chcielibyśmy wykorzystać możliwości jakie stworzy Klaster Energii w tym właśnie kierunku – powiedział burmistrz Aleksandrowa Jacek Lipiński.

  Obszarem wspólnych działań pomiędzy sygnatariuszami Listu Intencyjnego będzie:

1. Powierzenie prac badawczych zmierzających do utworzenia Klastra Energii – Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

2. Opracowanie Porozumienia Klastra Energii (umowy cywilno-prawnej) zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

3. Zaktualizowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Gmin, z uwzględnieniem perspektywy inwestycyjnej Klastra Energii jako całości

4. Sporządzenie energetycznego bilansu otwarcia Klastra Energii

5. Opracowanie Strategii rozwoju Klastra Energii

6. Ubieganie się o wsparcie projektów klastrowych na poziomie krajowym, między innymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

14 lutego br. w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyło się seminarium informacyjne dotyczące koncepcji powołania, funkcjonowania i finansowania klastrów energii wprowadzonych nowelizacją ustawy o OZE w lipcu 2016 r. Partnerem merytorycznym spotkania było Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. Rezultatem seminarium jest podpisanie Listu Intencyjnego na rzecz powołania w województwie łódzkim pierwszej tego typu inicjatywy klastrowej.