Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Spotkanie Klastra

16-11-2015

W ramach roboczych kontaktów członków Klastra Bioenergia dla Regionu odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi grupy producentów nowoczesnych kotłów na biomasę.

 

W Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii spotkały się przedsiębiorstwa, tworzące tzw. łańcuch wartości pozyskiwania energii z biomasy, tj. firmy produkujące urządzenia do wstępnego przetwarzania biomasy, producenci kotłów na biomasę, dostawcy automatyki i sterowników oraz twórcy oprogramowania. Celem zawiązanej współpracy jest opracowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań do spalania rożnych typów biomasy, do zastosowania w systemach kogeneracyjnych i smart gridowych i wspólne ubieganie się o dotacje unijne.

Uczestnicy mogli zapoznać się także z technologiami wykorzystanymi w budynku biurowym CBI Pro-Akademia bedącym przykładem dobrej praktyki w zakresie budownictwa pasywnego. Omówione zostało zastosowanie kotłow na biomasę w porownaniu z wykorzystaniem pomp ciepła.

Na zakończenie spotkania Uczestnicy wymienili wstępne deklaracje współpracy.