Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Światowe Dni Młodzieży w CTT OZE

26-07-2016

W dn. 25.07.2016 r. mieliśmy przyjemność gościć grupę młodzieży z Francji, która przyjechała do Polski na Światowe Dni Młodzieży i gości w domu Członka klastra Bioenergia dla Regionu.

Rozmawialismy o ochronie przyrody i odnawialnych źródłach energii, czyli tematach ważnych dla całego świata, o ktorych pisał Papież Franciszek w ogłoszonej 18.06.2015 Encyklice "Laudato sii", poświęconej głównie ekologii człowieka oraz problemom zanieczyszczenia środowiska i globalnego ocieplenia. Encyklika Laudato Sii jest wazna nie tylko ze względu na przekaz duchowy. Papież Franciszek krytykuje sposób zarządzania międzynarodowego, który nie rozwiązuje poważnych problemów środowiskowych i społecznych. Zaznacza, że konieczne jest stworzenie skutecznego porozumienia na szczeblu globalnym, które "prowadziłoby na przykład do zaplanowania zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa, rozwijania odnawialnych i mało zanieczyszczających form energii, promowania większej efektywności energetycznej, krzewienia lepszego zarządzania zasobami leśnymi i morskimi oraz zapewnienia wszystkim dostępu do wody pitnej".