Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Szkolimy przedsiębiorstwa jak oszczędzać energię

01-04-2016
Słowa kluczowe: środowisko, oze, oszczędzanie energii, warsztaty, mśp, przedsiębiorstwa

W dniach 17-18 marca oraz 31 marca-1 kwietnia zrealizowaliśmy warsztaty  "Jak chronić środowisko i płacić niższe rachunki za wodę, ciepło, energię elektryczną?". Warsztaty były skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem przedsięwzięć racjonalizujacych wykorzystanie wody i energii w codziennej praktyce gospodarczej. 

Podczas warsztatów zaprezentowano technologie energooszczędne oraz przykłady ich zastosowań. Przedstawiono dobre praktyki z przedsiębiorstw, które już zrealizowały działania. Ważnym aspektem warsztatów było przedstawienie aspektów ekonomicznych zaprezentowanych działań - niezbędnych nakładów finansowych, korzyści finansowych wynikających z wdrożenia oraz możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć. 

Warsztaty został zrealizowane w ramach projektu „3 x Środowisko – Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, który został przygotowany z myślą o małych i średnich firmach. Podstawowym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców we wprowadzaniu zmian pozwalających uczynić ich firmy proekologicznymi. Jest to możliwe dzięki oszczędnościom w wykorzystywaniu energii, wody, papieru i innych surowców.