Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Tworzymy zeroenergetyczne budynki publiczne

28-02-2018

Nasi eksperci z Laboratorium Efektywności Energetycznej od sześciu miesięcy prowadzą badania w międzynarodowym zespole złożonym z inżynierów, finansistów oraz przedstawicieli samorządów, nad opracowaniem zestawu narzędzi wspomagających proces renowacji budynków szkolnych i ich przekształcania do budynków zeroenergetycznych. W ramach projektu FEEDSCHOOLS powstaną trzy narzędzia dedykowane władzom lokalnym, dzięki którym możliwa będzie realizacja głębokich termomodernizacji budynków publicznych na szeroką skalę. Aplikacja techniczna umożliwi identyfikację innowacyjnych rozwiązań, których wdrożenie w danym budynku pozwoli osiągnąć standard budynku niemal zeroenergetycznego (nZEB). Aplikacja finansowa wskaże optymalne modele finansowania przedsięwzięć, przy założeniu minimalizowania nakładów własnych samorządu.  Trzecim narzędziem będzie internetowa baza danych o innowacyjnych najlepszych praktykach w zakresie renowacji budynków do standardu nZEB. Wszystkie narzędzia zostaną umieszczone na zintegrowanej platformie internetowej i będą dostępne w formule Open Source. Opracowane narzędzia zostaną przetestowane w sześciu miastach uczestniczących w projekcie, w tym w Warszawie.

W dniach 21-22 lutego 2018 r. w Graz w Austrii odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu FEEDSCHOOLS. Podczas spotkania eksperci CBI Pro-Akademia zaprezentowali wyniki dotychczasowych prac zrealizowanych w ramach projektu oraz  zaprezentowali szczegóły pracy na najbliższe miesiące w ramach koordynowanego przez siebie pakietu zadaniowego dotyczącego przeprowadzenia działań pilotażowych w 48 szkołach zlokalizowanych w sześciu państwach.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu.

Projekt FEEDSCHOOLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020