Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Wizyta doktorantów we Włoszech

14-05-2012
Partnerem zagranicznym w komponencie ponadnarodowym projektu jest firma KEO z Włoch, która specjalizuje się w realizacji projektów pro – ekologicznych, a przede wszystkim wdrażaniem i opracowywaniem kompleksowych rozwiązań z zakresu budownictwa energooszczędnego.

Pierwszego dnia wizyty studyjnej Doktoranci – w składzie – mgr Joanna Lik, mgr Magdalena Łysek, mgr inż. Sylwia Walczak, mgr inż. arch. Andrzej Klimek podzieleni zostali na dwie podgrupy.
Pierwsza grupa udała się do biura partnera projektowego w miejscowości Racconigi – w regionie Piemontu. Tam odbyła się część warsztatowa wizyty studyjnej. Doktoranci przedstawili koncepcję domu pasywnego – wypracowaną podczas trwanie projektu. Następnie odbyła się dyskusja z partnerami włoskimi, która miała na celu wzbogacenie podprojektu Doktorantów o rozwiązania techniczne proponowane przez Włochów. Odbyła się również rozmowa nt. certyfikacji energetycznej budynków – zmierzająca do porównania prawodawstwa włoskiego oraz polskiego w kontekście dyrektyw UE.

Po części warsztatowej grupa udała się do Monasterolo, gdzie KEO prowadzi budowę budynku według standardów KEO Habitat. Doktoranci mogli zapoznać się z procesem powstawania budynku od podstaw oraz zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi prze KEO. Następnie grupa udała się do tartaku Mozzone w Savigliano. Tartak ten specjalizuje się w produkcji drewna na potrzeby budowy domów w systemie KEO Habitat. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z całym cyklem produkcyjnym elementów drewnianych wykorzystywanych w domu pasywnym.

Grupa druga udała się natomiast do Environment Park(Park Naukowo-Technologiczny). Na obszarze 30 tysięcy metrów kwadratowych znajdują się siedziby innowacyjnych firm oraz laboratoriów, które znajdują się w biurowcu, wyposażonym w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie OZE – hydroelektrownie, energia w zakresie biomasy, wodór.
Następnie grupa udała się do firmy Enecom, gdzie Doktorantki zapoznane zostały z technologiami produkcji elastycznych paneli fotowoltaicznych, mających zastosowanie w przemyśle.

Dnia drugiego wizyty studyjnej wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej udali się wraz z przedstawicielami Partnera włoskiego na targi SOLAREXPO do Verony. Jest to jedna z trzech najważniejszych imprez na świecie poświęcona technologiom solarnym oraz wykorzystaniu OZE. Wydarzeniu towarzyszyły liczne seminaria, warsztaty oraz wystawy. Istotną częścią targów był pawilon poświęcony zielonym technologiom w zrównoważonym budownictwie.