Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Wizyta studyjna doktorantów w Szwecji

02-04-2012

Do Szwecji wyjechało czworo doktorantów, którzy w ramach projektu opracowują koncepcję mikrobiogazowni rolniczej - mgr inż. Anna Kacprzak, mgr inż. Karina Michalska, mgr Natalia Szubska-Włodarczyk, mgr Paweł Grabowski - oraz Prezes CBI Pro- Akademia dr Ewa Kochańska.


Podczas wyjazdu doktoranci zapoznali się ze szwedzkim modelem produkcji biogazu, zwiedzili dwie biogazownie (w Malmo i Karpalund), stację uszlachetniania biogazu oraz stację tankowania biogazu.


Doktoranci uczestniczyli także w doradztwie przeprowadzonym przez eksperta Józefa Neterowicza, którego głównym celem było omówienie szwedzkiego modelu produkcji biogazu oraz możliwości jego adaptacji do warunków polskich. Wysłuchali również wykładu, który wygłosił profesor Pavlos Doikos: “Smart Cities” – EU 2020 funding challenges for green cities”. Ponadto mieli możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń z pracownikami naukowymi Uniwersytetu w Lund.


Doktoranci wzięli udział w seminarium poświęconym produkcji energii z odpadów zorganizowanym przez Szwedzko-Polską Platformę Zrównoważonej Energetyki, które odbyło się w Parku Naukowym Krinova w Kristianstad, gdzie zaprezentowali swoje dotychczasowe dokonania.