Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Wspieramy rozwój branży nZEB

04-02-2020

1 lutego 2020 r. rozpoczęliśmy realizację projektu SMART4NZEB: Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów na rzecz implementacji budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Celem projektu SMART4NZEB jest zwiększenie wiedzy o funkcjonowaniu klastrów działających w obszarze budownictwa niemal zeroenergetycznego (nZEB), a przez to poprawa konkurencyjności i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Ważnym elementem projektu będzie wzmocnienie kompetencji pięciu reprezentatywnych klastrów jako motorów innowacji w Europie Środkowej i Wschodniej (w Polsce, Rumunii, Serbii i Słowenii) oraz stymulowanie wymiany ponadnarodowej i partnerstw strategicznych z naciskiem na dzielenie się doświadczeniami w zakresie stosowanych praktyk, niezbędnych umiejętności oraz wdrażania polityk rozwoju budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

W ramach projektu CBI Pro-Akademia opracuje strategię rozwoju i innowacji klastra Bioenergia dla Regionu, zorganizuje szereg szkoleń dla członków klastra z zakresu rozwoju innowacyjnych produktów na rynek budownictwa niemal zeroenergetycznego, a także zorganizuje wizyty studyjne dla członków klastra w Rumunii, Serbii i Słowenii.