Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

XIII Forum Klastra Bioenergia dla Regionu

27-02-2014
Forum zostało zainaugurowane przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia, władze miasta Łodzi, reprezentowane przez Wiceprezydenta Marka Cieślaka oraz Posłankę Elżbietę Królikowską-Kińską, członkinię Komisji Energetyki Sejmu RP. W spotkaniu udział wzięli również polscy członkowie Rady Doradców Komisji Europejskiej ds. programu Horizon 2020 oraz przedstawiciele Niemieckiego Centrum Badań nad Biomasą.

Celem XIII edycji Forum Klastra była prezentacja innowacji produktowych, technicznych, finansowych oraz organizacyjnych w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw oraz nowego programu Horyzont 2020. Organizowane cyklicznie Forum Klastra daje szansę firmom, naukowcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego na nawiązanie współpracy i wymianę informacji. Warsztaty wewnętrzne członków Klastra, które nastąpiły po Forum, umożliwiły podsumowanie dotychczasowej działalności, prezentację szans oraz wyznaczenie celów strategicznych.

Oferta Klastra „Bioenergia dla Regionu" jest skierowana do podmiotów, które są zainteresowane zrównoważonym rozwojem, a tym samym energetyką zrównoważoną środowiskowo. Członkowie Klastra mają dostęp do wiedzy i rozwiązań opracowanych w partnerstwach, ale również działają aktywnie na rzecz rozwoju regionu łódzkiego. Szczegółowe informacje na temat klastra Bioenergia dla Regionu można znaleźć na stronie www.bioenergiadlaregionu.eu.

Poszczególne prezentacje można pobrać tutaj:

 

PANEL PIERWSZY

 

 

PANEL DRUGI

 

 

PANEL TRZECI

 

  • Prezentacja oferty dla przedsiębiorstw w ramach programu Horyzont 2020

Prezentacja 1 - dr Ewa Kochańska

Prezentacja 2 - dr hab. Joanna Kulczycka

Prezentacja 3 - prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Prezentacja 4 - dr Jana Pieriegud

 

PANEL CZWARTY