Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

XXIII FORUM KLASTRA BIOENERGIA DLA REGIONU: Klastry energii – idea lokalnego bilansowania energii

15-02-2018

W dniu 14.02.2018 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące idei utworzenia pierwszego w województwie łódzkim klastra energii, współorganizowane przez CBI Pro-Akademia oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 

Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Pan Witold Stępień.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów i władz lokalnych wielu gmin i powiatów województwa łódzkiego, zainteresowani ideą powołania Klastra Energii.

Prezentacjami i wykładami uświetnili wydarzenie między innymi Pani Łucja Sromecka oraz Pani Agnieszka Przesmycka z Departamentu Energii Odnawialnej z Ministerstwa Energii. Swoimi bogatymi doświadczeniami z prowadzenia klastra podzielili się koordynatorzy Klastra "Kraina Jeziorki" oraz Klasra Energii Michałowo.

Spotkanie było okazją do poznania tematyki klastrów energii, zasad ich funkcjonowania i finansowania oraz poznania doświadczeń istniejących klastrów energii z ich działania i koordynowania.

 

Fotorelacja: