Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych w Rumunii, Słowenii i Serbii

28-04-2022

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia zaprasza do udziału w trzech międzynarodowych wizytach studyjnych w ramach inicjatywy ClusterXchange, realizowanych jako część projektu SMART4NZEB. Wydarzenia są dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom, organizacjom biznesowym oraz klastrom. W programie znajdują się wizyty w przedsiębiorstwach z branży budowlanej, warszaty, spotkania B2B, oraz networking.

Co? 

Wydarzenia ClusterXchange są spotkaniami firm i organizacji z Rumunii, Serbii, Słowenii i Polski. Są one realizowane w celu wspierania budowania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:

 • spotkania B2B
 • wizyty w przedsiębiorstwach z branży budowlanej i pokrewnych
 • udział w szkoleniach i warsztatach
 • wspieranie wymiany doświadczeń i informacji między uczestnikami wydatrzeń na temat przeszkód i wyzwań, a także potencjalnych rozwiązań w branży budownictwa energooszczędnego i pokrewych sektorów (OZE, efektywność energetyczna)
 • zwiększenie dostępu do nowych rynków i identyfikacja potencjalnych partnerów dla nowych przedsięwzięć
 • wspieranie tworzenia sieci pomiędzy uczestnikami wydarzeń
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

 

Dla kogo? 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli następujących typów organizacji:

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Klastry i sieci biznesowe 
 • Instytucje otoczenia bizesu (centra tranferu technologii, instytuty badawcze, fab laby, (cyfrowe) centra innowacji, dostawcy usług w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami, inkubatory i akceleratory). Do kategorii tej zaliczają się wszelkie publiczne i prywatne organizacje, które umożliwiają testowanie i walidowanie technologii i koncepcji, wywiady rynkowe, a także realizują usługi wsparcia, inkubacji i akceleracji przedsiębiorstw.

 

Gdzie? 

Zapraszamy do udziału w jednym z następujących wydarzeń:

 • Słowenia
  • termin: 6-10 czerwca 2022
  • program: link
  • dofinansowanie: 720 EUR
 • Serbia
  • termin: 21-23 czerwca 2022 
  • program: link
  • dofinansowanie: 280 EUR
 • Rumunia
  • termin: 4-8 lipca 2022
  • program: link
  • dofinansowanie: 560 EUR

 

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem, skontaktuj się z nami wypełniając formularz zgłoszeniowy. 

Więcej informacji udziela Katarzyna Korczak: katarzyna.korczak[at]proakademia.eu, tel. 669 154 460.

 

 

                      

Projekt SMART4NZEB został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu COSME oraz przez Ministerstwo Edukacji i Nauki RP

 

 

 

Słowa kluczowe: wizyty studyjne, clusterxchange, rumunia, słowenia, serbia, klastry