Klaster Bioenergia dla Regionu

Aktualności

Zeroemisyjny transport śródlądowy już na Kaszubach

18-10-2017

„Zeroemisyjny motorowy transport wodny śródlądowy” to projekt opracowany przez CBI Pro-Akademia dla prywatnego przedsiębiorstwa z branży turystycznej – Przystani Wodnej Wypożyczalni we Wdzydzach Kiszewskich. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest wdrożenie całkowicie nowej w skali Polski usługi, polegającej na proekologicznym motorowym transporcie wodnym dla grupy około 60 turystów. Statek, dla którego Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia zaprojektowało zeroemisyjny napęd, zasilany energią z ogniw fotoelektrycznych i nowoczesnych technologii magazynowania energii, ma masę ok. 25 ton i charakteryzuje się znacznie lepszymi parametrami technicznymi od łodzi napędzanych tradycyjnymi silnikami spalinowymi w zakresie sprawności, siły ciągu, momentu obrotowego i emisji hałasu.

„Stolem 2” jest innowacyjnym środkiem transportu, umożliwiającym żeglugę po wodach objętych zakazem poruszania się łodzi z tradycyjnym napędem spalinowym ze względu na obostrzenia środowiskowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, pozwalając szerokiemu gronu odbiorców na ekologiczne spędzenie wolego czasu. Cichy napęd łodzi, a co za tym idzie możliwość niezakłóconego podziwiania odgłosów przyrody, umożliwia doświadczenie nowej jakości żeglugi po wodach śródlądowych, co ma niewątpliwie pozytywny wpływ na zwrócenie uwagi na tego typu rozwiązania przez turystów.