Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Bezpieczne laboratoria
Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum Transferu Technologii OZE

Data rozpoczęcia:2019-01-28
Data zakończenia:2019-07-28
Status projektu:zakończony
Typ działania:Inwestycje
Adresaci projektu:Instytucje naukowe
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:Celem projektu była poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników CBI Pro-Akademia, zwłaszcza w przestrzeni laboratoryjnej.

O projekcie

Realizacja projektu polegała na:

  • doposażeniu laboratoriów CBI Pro-Akademia w sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • udostępnieniu pracownikom sprzętu i urządzeń, służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego i innych środków ochrony osobistej;
  • przeprowadzeniu kompleksowego audytu stanu BHP, a także pomiarów stężeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w laboratoriach.

 

Eksperci

Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

View more

Zamawiający

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

lista projektów