Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Przyjazna środowisku mobilna barka mieszkalna

Data rozpoczęcia:2020-02-01
Data zakończenia:2020-09-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki prywatne
Cel projektu:opracowanie dla mikroprzedsiebiorcy AB4D  Sp. z o.o technologii wytwarzania mobilnych jednostek pływających z funkcją mieszkalną oraz układem pozyskiwania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych

O projekcie

Przedmiotem projektu było opracowanie dla mikroprzedsiebiorcy AB4D  Sp. z o.o technologii wytwarzania mobilnych jednostek pływających z funkcją mieszkalną oraz układem pozyskiwania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

Wypracowane rozwiązanie wyróżnia się następującymi funkcjonalnościami:

  • wysoką autonomicznością energetyczną
  • wykorzystaniem standardowych elementów wyposażenia wnętrz, co znacząco obniży cenę rozwiązania
  • możliwością rozbudowy w przyszłości układu przez Zamawiającego o niezależne zasilania energią pozyskiwaną ze źródeł OZE umieszczonych na bocznych elewacjach i szybach
  • wykorzystaniem modułowych rozwiązań zapewniających łatwość wymiany w przypadku uszkodzeń
  • innowacyjnym rozmieszczeniem pomieszczeń i konstrukcji dających możliwość zastosowania wielkoformatowych przeszkleń i maksymalny kontakt z otaczającą naturą
  • napędem dostosowanym do typu jednostki i dobranym z najwyższą dbałością o pro-ekologiczny charakter
  • elastyczną możliwością przenoszenia lokalizacji barki o charakterze domu w bardzo krótkim czasie, zapewniając maksymalizację wartości dodanych z kontaktu z różnymi formami natury
  • dostosowaniem cumowania do maksymalizacji pozyskiwania energii słonecznej.

 

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zamawiający

AB4D Sp. z o.o.

AB4D Sp. z o.o.

lista projektów