Klaster Bioenergia dla Regionu

PLASMAHYDROGEN
Produkcja wodoru poprzez proces elektrolizy plazmowej dla magazynowania energii elektrycznej z OŹE

Data rozpoczęcia:2021-06-01
Data zakończenia:2023-05-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Tematyka:Zrównoważona technologia wodorowa
Zasięg projektu - kraj:,
Cel projektu:opracowanie nowej technologii wydajnego wytwarzania wodoru z wykorzystaniem elektrolitycznej plazmy do kompensacji długoterminowych wahań produkcji energii ze źródeł odnawialnych

O projekcie

W ramach projektu zbadane zostaną cztery możliwe sposoby zwiększania produktywności i wydajności energetycznej procesu elektrolizy plazmowej, określanego również jako kontaktowa elektroliza wyładowania jarzeniowego (Contact Glow Discharge Electrolysis - CGDE). Są to:

(1) wykorzystanie CO2 i produktu jego dysocjacji CO jako katalizatora (tzw. kataliza CO2);

(2) podejście hybrydowe łączące CGDE z następującymi po nim reakcjami na powierzchni katalizatora;

(3) zastosowanie grafitowej elektrody jarzeniowej; oraz

(4) wykonanie CGDE wody w warunkach próżni. 

Planowanym efektem prac będzie plazmowe elektrolityczne wytwarzanie wodoru do magazynowania energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, jako możliwy sposób kompensacji długoterminowych fluktuacji w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, np. wiatru i słońca. W ramach projektu powstanie alternatywna technologia wytwarzania wodoru i prototyp elektrolizera wyładowania jarzeniowego. W przyszłości wykorzystanie technologii może przyczynić się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Projekt jest współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach I edycji Programu im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence. Jednym z 5 zagranicznych naukowców, którzy uzyskali stypendium w ramach Programu Ulama, jest Dr. Sergii Bespalko, młody naukowiec z Cherkasy State Technological University, który będzie realizować projekt PLASMAHYDROGEN w CBI Pro-Akademia. Pozostali stypendyści przyjechali do Polski z CERNu, University of Southern California, Delft University of Technology, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Równolegle do Dr. Bespalko realizują oni swoje projekty naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence to pierwszy w Polsce mechanizm, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. W programie biorą udział polskie uczelnie i instytuty oraz naukowcy, którzy wspólnie ubiegali się o finansowanie w ramach działań Komisji Europejskiej - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i których wnioski otrzymały tzw. pieczęć doskonałości (z ang. Seal of Excellence) od Komisji Europejskiej.

 

 

Eksperci

Sergii Bespalko

Sergii Bespalko

View more

Zamawiający

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

lista projektów