Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

NiCE
Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

Data rozpoczęcia:2023-05-01
Data zakończenia:2026-04-30
Status projektu:w trakcie realizacji
Tematyka:Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Zasięg projektu - kraj:, , , , , ,
Cel projektu:opracowanie i pilotaż nowych rozwiązań upowszechniania cyrkularnego stylu życia i zrównoważonej konsumpcji w miastach Europy Środkowej

O projekcie

Europejskie centra miast zmieniają się: w ostatnich dziesięcioleciach były one zasobochłonnymi centrami konsumpcji. Obecnie rozwija się handel internetowy, który coraz bardziej przenosi konsumpcję ze sklepów stacjonarnych do sfery cyfrowej. W związku z pandemią COVID-19 wiele sklepów musiało zostać zamkniętych, a łańcuchy dostaw zostały przerwane. Alternatywne i zrównoważone modele konsumpcji prowadzące do większej cyrkularności zyskują na znaczeniu, jednak nadal pozostają niszowe i są stosunkowo mało znane. Konsumentom brakuje centralnej i łatwo dostępnej oferty alternatywnych form zrównoważonej konsumpcji.
NiCE łączy te dwa wyzwania: transformację centralnych przestrzeni w miastach, które ułatwiają ich mieszkańcom wdrażanie zrównoważonego stylu życia, a jednocześnie (re)animację centrów pod kątem rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.
Chcemy pokazać praktyczne podejścia w różnych kontekstach, które świadomie wzmacniają nowe formy zrównoważonej konsumpcji, sprawiają, że są one widoczne w ośrodkach miejskich i łączą lokalnych aktorów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednym z takich miejsc jest na przykład „wielofunkcyjne centrum zasobów”, w którym w jednym centralnym miejscu dostępnych jest kilka usług i ofert, takich jak różne usługi naprawcze czy usługi recyklingu.


Partnerzy NiCE przygotują, udokumentują i ocenią te podejścia w ponadnarodowych zespołach, aby opracować wykonalne modele rozwiązań, nadające się do przenoszenia w inne miejsca. Razem będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

  • Jak wykorzystać puste przestrzenie w miastach dla promowania rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym?
  • Jak prowadzić i ekonomicznie utrzymywać wielofunkcyjne cyrkularne centra zasobów w miastach?
  • Jak połączyć transnarodowy handel internetowy z lokalnymi usługami o obiegu zamkniętym?

Działania edukacyjne i wymiany doświadczeń na poziomie ponadnarodowym, krajowym i regionalnym przeniosą wyniki projektu NiCE do gmin, regionów, dostawców alternatywnych modeli konsumpcji i biznesu, stowarzyszeń obywatelskich i decydentów oraz zaproszą do dalszych wspólnych działań w celu ustanawiania cyrkularnych centrów miast w całej Europie Środkowej.

 

W ramach projektu przygotowano dotychczas następujące publikacje: 

D.1.3.1 Short synthesis report on circular economy development - national report from Poland

 

 

Projekt NiCE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027

 

Projekt NiCE jest współfinansowany ze środków polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pn. "Projekty Międzynarodowe Współfinansowane"

 

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 198 162,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 100 899​,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 20.12.2023

Eksperci

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Interreg Central Europe

Interreg Central Europe

Miasto Wiedeń

Miasto Wiedeń

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy

Brzeg Dolny

Brzeg Dolny

CityLAB Innovations for urban quality of life

CityLAB Innovations for urban quality of life

Creative Industry Košice

Creative Industry Košice

ENEA Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego

ENEA Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego

ENVIROS

ENVIROS

Niemiecka Federalna Agencja Środowiska (UBA)

Niemiecka Federalna Agencja Środowiska (UBA)

Scientific Research Centre Bistra Ptuj

Scientific Research Centre Bistra Ptuj

Uniwersytet Techniczno-Ekonomiczny w Budapeszcie

Uniwersytet Techniczno-Ekonomiczny w Budapeszcie

lista projektów